Friday, July 15, 2011

Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

Contoh PPBK yang dibangunkan menggunakan Powerpoint ;

i.  Bahasa Melayu Tahun 5
ii. Matematik Tahun 6

Lain-lain :
i.   contoh borang selidik PPBK

Jika terdapat sebarang kerumitan semasa proses muat turun, jumpa saya di www.facebook.com/akuorangsungai

No comments: